Chrzest Świety

 • Chrzest zgłaszamy do biura parafialnego na miesiąc przed planowaną datą
 • Rodzice powinni być członkami parafii a chrzestni praktykującymi katolikami po sakramencie Bierzmowania oraz powinni miec ukonczone 16 lat
 • Rodzice i chrzestni są zobowiazani do wzięcia udziału w przygotowaniu do chrztu.
 • Katecheza przygotowawcza do Sakramentu Chrztu obowiązuje rodziców i chrzestnych a odbywa się w pierwszą środę lub pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej
 • Pamiętajmy o nadawaniu dzieciom imion świętych patronów

Bierzmowanie

 • Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się przez okres całego roku szkolnego
 • Obejmuje uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. oraz obowiązkowej katechezie
 • Zapisy w biurze parafialnym lub u siostry Danieli Kołak

Sakrament Małżeństwa

 • Ślub kościelny należy zgłaszać do biura parafialnego na rok przed planowaną datą
 • Narzeczeni proszeni są o osobiste skontaktowanie się z księdzem
 • Wymagane są metryki chrztu (nie starsze niż trzy miesiące), oraz świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

Sakrament Pojednania

 • Spowiedź św. przed każdą Mszą św. oraz w pierwsze piątki miesiąca od godz. 18:00

Sakrement Namaszczenia Chorych

 • Przyjmujemy w chorobie, przed udaniem się na operację, w podeszłym wieku, w ostatniej godzinie życia
 • Przeznaczony jest on wyłącznie dla żyjących
 • W naszej parafii okazja do sakramentu namaszczenia jest podczas rekolekcji, podczas odwiedzin chorych oraz na wezwanie

Odwiedziny Chorych

 • Odbywają się w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9.00
 • W nagłych wypadkach - o każdej porze