Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie

Kontakt: Honorata i Krzysztof Retel, 613 315 2752

Domowy Kościół powstał w oparciu o założenia Ruchu Światło – Życie. Celem ruchu jest tworzenie dojrzałych chrześcijańskich rodzin. Drogą do tego jest formacja małżonków. Wspólnoty rodzinne, zwane kręgami (każdy krąg składa się z kilku małżeństw), spotykają się regularnie na rozważaniu Pisma św. i dzieleniu się doświadczeniami życia rodzinnego. Ponadto każdy z małżonków dba na co dzień o pogłębianie swojej wiary.
Domowy Kościół jest ruchem posoborowej odnowy w Kościele katolickim. Pomaga on rodzinom w urzeczywistnianiu wizji rodziny chrześcijańskiej. Wartość tego ruchu wydaje się szczególnie ważna tutaj – na emigracji, gdzie rodziny w większości pozbawione są swoich korzeni, a małżeństwa stają przed zupełnie nowymi problemami  w otoczeniu nowej kultury, co często grozi odrzuceniem wartości  w których zostały wychowane.

Małżeństwa, które odczuwają pewien niedosyt, brak, pragnienie czynienia czegoś więcej dla Boga, pragną bardziej kochać się wzajemnie – znajdą w kręgach pomoc i radość.

Developed by MakeBox Media