Odpust parafialny ku czci św. Jacka Odrowąża

będziemy obchodzić w niedzielę, 18 sierpnia (święto liturgiczne przypada 17 sierpnia). Warunki uzyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Eucharystii oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media