A LIVING ROSARY

Koło Żywego Różańca przy para i św. Jacka Odrowąża w O awie powstało 11 czerwca 1990 roku. Założycielem jest śp. Ksiądz Ryszard Kosian, OMI. Koło liczy 200 członków, (10 grup – t.zw. Róż, po 20 osób każda).

Pro l zadań i działalności apostolskiej Żywego Różańca w naszej para i jest następujący:

 •  Życie w wierności Bogu, Ewangelii i nauczaniu Kościoła.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła oraz szerzenie czci Najświętszej Maryi Panny.
 • Codzienna modlitwa, w dowolnym miejscu i czasie, z rozważaniem jednej, wyznaczonej tajemnicy różańcowej, w duchowej jedności intencji całej grupy.
 •  Dbałość o strukturę i porządek w comiesięcznej wymianie tajemnic.
 • Prowadzenie Para alnej Księgi Żywego Różańca.
 •  Regularne prowadzenie wspolnego różańca w kościele, (obecnie 2 x w tygodniu).
 •  Odwiedzanie chorych i potrzebujących (różańcowa grupa „Pomoc”)
 • Uczestnictwo w pogrzebach członków Żywego Różańca.
 •  Organizacja i udział w spotkaniach formacyjnych (około 5 razy w roku).
 • Propagowanie modlitwy różańcowej (m.in. poprzez rozprowadzanie różańców oraz materiałów formacyjnych
 • Prowadzenie biblioteki różańcowej oraz wyświetlanie lmów religijnych.
 •  Coroczny bilans działalności oraz sprawozdanie nansowe.
 • Wspieranie również innych inicjatyw na rzecz Kościoła, naszej para i (zbiórki funduszy, jubileusze, dekoracje ołtarzy, procesje, pielgrzymki, wzajemna pomoc).Członkiem Żywego Różańca może być każdy ochrzczony. Odkrywajmy więc wspólnie, co dzień na nowo, tę ulubioną modlitwę naszego wielkiego papieża- rodaka, św. Jana-Pawła II, który ją określił jako: „przedziwną w swej prostocie i głębi zarazem”, a do której w tylu orędziach, zaprasza nas również sama Matka Boża.
Developed by MakeBox Media