Apostolat Bożego Miłosierdzia

Kontakt: Bożena Tworkowska, 343 297 1885

W roku 2015,  tj. roku ogłoszenia Jubileuszu Bożego Miłosierdzia przypadła inauguracja wspólnoty  parafialnej „Apostolat Bożego Miłosierdzia”. 

Patrząc na świadectwo naszej wielkiej rodaczki świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia, spisanego w jej „Dzienniczku – Miłosierdzie Boże w Duszy Mojej”, staramy się realizować Program Wolontariusza Stowarzyszenia „Faustinum”  zatwierdzonego przez władze kościelne.

Według Deklaracji Wolontariusza, zobowiązujemy się do:

  1. W miarę możliwości poznawać Tajemnice Miłosierdzia Bożego i troszczyć się o postawę ufności przez pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu.
  2. Odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  3. Spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo i modlitwę.

Członkowie stowarzyszenia  mają udział w dobrach duchowych Stowarzyszenia, które JEZUS MIŁOSIERNY obiecał wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia (Status, 14-2).

      „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”  (Dz. 1075)

Obecność w parafii zaznaczamy poprzez działalność modlitewna  rozważań Stacji Drogi Krzyżowej wg. Dzienniczka św. S. Faustyny, Nowenny do Miłosierdzia przygotowującej do Święta Miłosierdzia, dekoracji ołtarza na uroczystosci Bożego Ciala. Dziękujemy Bogu za objawienie nowych form kultu Miłosierdzia wg. “Dzienniczka” poprzez zamawianie intencji mszalnych. Wypraszamy Miłosierdzie w Kołach Koronkowych codzienną modlitwą Nowenny i Koronki, tj. modlitwy podyktowanej przez samego Pana Jezusa. Pierwsze Koła powstały u Sióstr Jezusa Miłosiernego – zgromadzenia założonego przez bł. Ks. Michała Sopoćko, kierownika duchowego św. S. Faustyny.  

Niech nam w tym dopomoże i wzorem będzie Matka Boża Miłosierdzia i św. Siostra Faustyna.

Developed by MakeBox Media