Historia parafii

Na podstawie: Parafia Św. Jacka Odrowąża 1957-2007, str. 35-39

 

Listopad 1942r.    

Zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta w języku polskim dla Polaków mieszkających w Ottawie.

1944 – 1955 r.       

Do Ottawy przybywa największa fala powojennej emigracji.

1948r.                   

Ks. Abp A. Vachon podejmuje próbę ustanowienia duszpasterstwa dla Polaków w stolicy Kanady.

1949r.                   

Ojciec Franciszek Orszulik, Oblat Maryi Niepokalanej, organizuje pierwszą Misję Świętą dla mieszkających w Ottawie Polaków.

Grudzień 1951r.

Do Ottawy przyjeżdża ojciec Jan Sajewicz, OMI.

Polacy uzyskują stałą możliwość odprawiania Mszy Świętej w kaplicy Świętego Jana Chrzciciela u Ojców Dominikanów przy 96 Empress Avenue.

25 stycznia 1952r.

Powstaje pierwszy komitet kościelny.

2 września 1953r.

Polonię ottawską odwiedza Ks. Abp Józef Gawlina, Biskup Polowy Wojska Polskiego i opiekun polskiej emigracji.

Październik 1954r.

Polacy otrzymują, za symboliczną kwotę, od władz miasta Ottawa plac pod budowę kościoła przy skrzyżowaniu ulic Lebreton i Louisa. Powstaje komitet planowania budowy kościoła.

Kwiecień 1955r.

Opieka nad tworzącą się parafią zostaje oficjalnie powierzona polskim Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej.

7 października 1956r.

Poświęcenie ziemi pod budowę kościoła i wbicie pierwszej łopaty. W uroczystości bierze udział Wikariusz Generalny Archidiecezji Ottawa Ks. Prałat H. Chartrand.

28 stycnia 1957r.

Ks. Abp Marie-Joseph Lemieux, OP powołuje do istnienia parafię personalną dla Polaków w   Ottawie.

Lipiec 1957r.

Zakończenie budowy kościoła.

4 sierpnia 1957r.

Ojciec Jan Sajewicz odprawia pierwszą Mszę Świętą w nowo wybudowanym kościele.

21 września 1958r.

Drugim proboszczem parafii zostaje ojciec Stanisław Prokop, OMI.

16 października 1961r.

Parafię odwiedza Generał Władysław Anders, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1962r.

Nad głównym ołtarzem zostaje umieszczony witraż przedstawiający Świętego Jacka Odrowąża. Na ścianach kościoła zostają zawieszone stacje Drogi Krzyżowej.

15 września 1963r.

Ks. Bp J.R. Windle, Sufragan Archidiecezji ottawskiej przewodniczy uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego Świętego Jacka Odrowąża.

9 czerwca 1966r.

Parafia Świętego Jacka otrzymuje nowego proboszcza w osobie ojca Antoniego Rabiegi, OMI.

2 września 1969r.

Parafię Świętego Jacka odwiedza Ks. Kard. Karol Wojtyła z Krakowa, który przywozi w darze relikwie Świętego Jacka Odrowąża.

18 sierpnia 1980r.

Parafię odwiedza Ks. Kard. Władysław Rubin.

1 października 1982r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Ryszard Kosian, OMI.

21 kwietnia 1983r.

W duszpasterstwo parafii Świętego Jacka włączają się Siostry Urszulanki: Siostra Daniela Kołak i Siostra Renee Delisle.

20 września 1984r.

Do Ottawy pielgrzymuje Ojciec Święty Jan Paweł II. Parafianie biorą udział w spotkaniu z Papieżem.

7 października 1986r.

Wspólnotę parafialną Świętego Jacka odwiedza Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

2 lutego 1989r.

Z wizytą do Ottawy przybywa Ks. Kard Henryk Gulbinowicz z Wrocławia.

3 września 1992r.

Ojcowie Oblaci Wojciech Kowal i Wojciech Kluj rozpoczynają studia na Uniwersytecie Świętego Pawła jednocześnie angażując się w duszpasterską pomoc w parafii Świętego Jacka.

1992 – 1994r.

Następuje zmiana wystroju kościoła. Powstają lipowe rzeźby, płaskorzeźby oraz główny ołtarz.

1 sierpnia 1994r.

Proboszczem zostaje ojciec Stanisław Bąk, OMI.

13 września 1994r.

Kościół Świętego Jacka odwiedza Prezydent Polski Lech Wałęsa i Jego Małżonka.

5 stycznia 1995r.

Administratorem parafii zostaje ojciec Marian Gil, OMI.

28 stycznia 1995r.

Umiera ojciec proboszcz Stanisław Bąk, OMI.

1 sierpnia 1995r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Janusz Błażejak, OMI.

24 maja 1997r.

Uroczystościom 40-lecia istnienia parafii przewodniczy Ks. Abp Szczepan Wesoły, opiekun polskich emigrantów.

1 lipca 1997r.

Posługę wikariusza w parafii rozpoczyna ojciec Jan Sadowski, OMI.

19 kwietnia 1998r.

Ks. Bp Fred Colli, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Ottawa, dokonuje poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego.

1998 – 1999r.

Powstają witraże przedstawiające Zmartwychwstanie Pańskie oraz osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.

7 listopada 1999r.

Nowym proboszczem zostaje ojciec Jan Wądołowski.

18 marca 2002r.

Parafię odwiedza po raz kolejny Ks. Kard.  Henryk Gulbinowicz z Wrocławia.

Sierpień 2003r.

Ojciec Tadeusz Nowak, OMI zostaje przełożonym Seminarium Duchownego Świętego Karola w Ottawie. W czasie pełnienia tej funkcji służy także pomocą duszpasterską w parafii Świętego Jacka.

1 września 2004r.

Siostra Małgorzata Unikowska, Urszulanka rozpoczyna posługę w parafii Świętego Jacka.

1 sierpnia 2005r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Stanisław Kowal, OMI.

25 marca 2007r.

Ojciec Stanisław Kowal, OMI uroczyście poświęca nowe organy kościelne.

1 lipca 2007r.

Administratorem parafii zostaje mianowany ojciec Mieczysław Burdzy, OMI.

5 sierpnia 2007r.

Mszy Świętej jubileuszowej z okazji 50-lecia parafii przewodniczy Ks. Bp Antoni Długosz, Biskup Pomocniczy Archidiecezji częstochowskiej.

30 września 2007r.

Dziękczynną Mszę Świętą z okazji 50-lecia parafii celebruje Ks. Arcybiskup diecezji ottawskiej  Terrence Prendergast, SJ.

10 lutego 2008r.

Po ciężkiej chorobie umiera ojciec proboszcz Stanisław Kowal, OMI.

1 sierpnia 2008r.

Nowym proboszczem zostaje ojciec Janusz Jajeśniak, OMI.


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media