Historia parafii

Na podstawie: Parafia Św. Jacka Odrowąża 1957-2007, str. 35-39

 

Listopad 1942r.    

Zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta w języku polskim dla Polaków mieszkających w Ottawie.

1944 – 1955 r.       

Do Ottawy przybywa największa fala powojennej emigracji.

1948r.                   

Ks. Abp A. Vachon podejmuje próbę ustanowienia duszpasterstwa dla Polaków w stolicy Kanady.

1949r.                   

Ojciec Franciszek Orszulik, Oblat Maryi Niepokalanej, organizuje pierwszą Misję Świętą dla mieszkających w Ottawie Polaków.

Grudzień 1951r.

Do Ottawy przyjeżdża ojciec Jan Sajewicz, OMI.

Polacy uzyskują stałą możliwość odprawiania Mszy Świętej w kaplicy Świętego Jana Chrzciciela u Ojców Dominikanów przy 96 Empress Avenue.

25 stycznia 1952r.

Powstaje pierwszy komitet kościelny.

2 września 1953r.

Polonię ottawską odwiedza Ks. Abp Józef Gawlina, Biskup Polowy Wojska Polskiego i opiekun polskiej emigracji.

Październik 1954r.

Polacy otrzymują, za symboliczną kwotę, od władz miasta Ottawa plac pod budowę kościoła przy skrzyżowaniu ulic Lebreton i Louisa. Powstaje komitet planowania budowy kościoła.

Kwiecień 1955r.

Opieka nad tworzącą się parafią zostaje oficjalnie powierzona polskim Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej.

7 października 1956r.

Poświęcenie ziemi pod budowę kościoła i wbicie pierwszej łopaty. W uroczystości bierze udział Wikariusz Generalny Archidiecezji Ottawa Ks. Prałat H. Chartrand.

28 stycnia 1957r.

Ks. Abp Marie-Joseph Lemieux, OP powołuje do istnienia parafię personalną dla Polaków w   Ottawie.

Lipiec 1957r.

Zakończenie budowy kościoła.

4 sierpnia 1957r.

Ojciec Jan Sajewicz odprawia pierwszą Mszę Świętą w nowo wybudowanym kościele.

21 września 1958r.

Drugim proboszczem parafii zostaje ojciec Stanisław Prokop, OMI.

16 października 1961r.

Parafię odwiedza Generał Władysław Anders, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1962r.

Nad głównym ołtarzem zostaje umieszczony witraż przedstawiający Świętego Jacka Odrowąża. Na ścianach kościoła zostają zawieszone stacje Drogi Krzyżowej.

15 września 1963r.

Ks. Bp J.R. Windle, Sufragan Archidiecezji ottawskiej przewodniczy uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego Świętego Jacka Odrowąża.

9 czerwca 1966r.

Parafia Świętego Jacka otrzymuje nowego proboszcza w osobie ojca Antoniego Rabiegi, OMI.

2 września 1969r.

Parafię Świętego Jacka odwiedza Ks. Kard. Karol Wojtyła z Krakowa, który przywozi w darze relikwie Świętego Jacka Odrowąża.

18 sierpnia 1980r.

Parafię odwiedza Ks. Kard. Władysław Rubin.

1 października 1982r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Ryszard Kosian, OMI.

21 kwietnia 1983r.

W duszpasterstwo parafii Świętego Jacka włączają się Siostry Urszulanki: Siostra Daniela Kołak i Siostra Renee Delisle.

20 września 1984r.

Do Ottawy pielgrzymuje Ojciec Święty Jan Paweł II. Parafianie biorą udział w spotkaniu z Papieżem.

7 października 1986r.

Wspólnotę parafialną Świętego Jacka odwiedza Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

2 lutego 1989r.

Z wizytą do Ottawy przybywa Ks. Kard Henryk Gulbinowicz z Wrocławia.

3 września 1992r.

Ojcowie Oblaci Wojciech Kowal i Wojciech Kluj rozpoczynają studia na Uniwersytecie Świętego Pawła jednocześnie angażując się w duszpasterską pomoc w parafii Świętego Jacka.

1992 – 1994r.

Następuje zmiana wystroju kościoła. Powstają lipowe rzeźby, płaskorzeźby oraz główny ołtarz.

1 sierpnia 1994r.

Proboszczem zostaje ojciec Stanisław Bąk, OMI.

13 września 1994r.

Kościół Świętego Jacka odwiedza Prezydent Polski Lech Wałęsa i Jego Małżonka.

5 stycznia 1995r.

Administratorem parafii zostaje ojciec Marian Gil, OMI.

28 stycznia 1995r.

Umiera ojciec proboszcz Stanisław Bąk, OMI.

1 sierpnia 1995r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Janusz Błażejak, OMI.

24 maja 1997r.

Uroczystościom 40-lecia istnienia parafii przewodniczy Ks. Abp Szczepan Wesoły, opiekun polskich emigrantów.

1 lipca 1997r.

Posługę wikariusza w parafii rozpoczyna ojciec Jan Sadowski, OMI.

19 kwietnia 1998r.

Ks. Bp Fred Colli, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Ottawa, dokonuje poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego.

1998 – 1999r.

Powstają witraże przedstawiające Zmartwychwstanie Pańskie oraz osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.

7 listopada 1999r.

Nowym proboszczem zostaje ojciec Jan Wądołowski.

18 marca 2002r.

Parafię odwiedza po raz kolejny Ks. Kard.  Henryk Gulbinowicz z Wrocławia.

Sierpień 2003r.

Ojciec Tadeusz Nowak, OMI zostaje przełożonym Seminarium Duchownego Świętego Karola w Ottawie. W czasie pełnienia tej funkcji służy także pomocą duszpasterską w parafii Świętego Jacka.

1 września 2004r.

Siostra Małgorzata Unikowska, Urszulanka rozpoczyna posługę w parafii Świętego Jacka.

1 sierpnia 2005r.

Kolejnym proboszczem zostaje ojciec Stanisław Kowal, OMI.

25 marca 2007r.

Ojciec Stanisław Kowal, OMI uroczyście poświęca nowe organy kościelne.

1 lipca 2007r.

Administratorem parafii zostaje mianowany ojciec Mieczysław Burdzy, OMI.

5 sierpnia 2007r.

Mszy Świętej jubileuszowej z okazji 50-lecia parafii przewodniczy Ks. Bp Antoni Długosz, Biskup Pomocniczy Archidiecezji częstochowskiej.

30 września 2007r.

Dziękczynną Mszę Świętą z okazji 50-lecia parafii celebruje Ks. Arcybiskup diecezji ottawskiej  Terrence Prendergast, S.J.

10 lutego 2008r.

Po ciężkiej chorobie umiera ojciec proboszcz Stanisław Kowal, OMI.

1 sierpnia 2008r.

Nowym proboszczem zostaje ojciec Janusz Jajeśniak, OMI.

1 sierpnia 2009r.

Do pracy w Parafii  Świętego Jacka przybywa ojciec Sławomir Trzasko, OMI.

25 paździrnika 2009r.

O godz. 11:00 ma miejsce Msza Święta z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ojca Tadeusza Nowaka.

31 stycznia 2010r.

Rozpoczęcie zbiórki funduszy na Projekt 2010. Projekt zakłada wybudowanie nowego budynku plebanii, w kórym będą mieściły się biuro i salka na spotkania. W planie jest też zainstalowanie windy.

28 sierpnia 2011r.

Pożegnanie ojca Sławomira Trzasko, OMI, który zostaje przeniesiony do Parafii Świętego Kazimierza w Toronto.

25 września 2011r.

Obchody jubileuszu 25 lat święceń kapłańskich ojca Wojciecha Kowala, OMI.

8 listopada 2012r.

W sobotę w czasie Mszy Świętej ogodz. 17:00 ma miejsce uroczystość Ślubów Wieczystych naszegoparafianina kleryka Daniela Janulewicza.

6 czerwca 2013r.

Podczas wieczornej Mszy Świętej została odsłonięta i pobłogosławiona tablica poświęcona zbrodni katyńskiej z 1940 roku i katastrofie smoleńskiej z 2010 roku.

16 czerwca 2013r.

Nasz parafianin ojciec Daniel Janulewicz odprawił o godz. 11:00 Mszę Świętą Prymicyjną. Ojciec Daniel przyjął święcenia kapłańskie w kościele Świętego Eugeniusza w Brampton 10 czerwca.

23 czerwca 2013r.

Na Mszy Świętej o godz. 11:00 mająmiejsce obchody jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich ojca prooszcza Janusza Jajeśniaka, OMI.

19 marca 2014r.

W naszej parafii gości kopia Ikony Jasnogórskiej w ramach peregrynacji w intencji ochrony życia „od oceanu do oceanu”.

14 listopada 2015r.

O godz.17:00 Abp Terrencje prendergast, SJ, odprawia Mszę Świętą z okazji ukończenia budowy budynku parafialnego (Projekt 2010). Po Mszy Świętej Ks. Arcybiskup poświęcił nowe pomieszczenia. Na zakończenie odbł się okolicznościowy bankiet w Domu Polskim SPK.

21 sierpnia 2016r.

W czasie Mszy Świętej o godz. 11:00 jest pożegnanie ustępującego proboszcza ojca Janusza Jajeśniaka, OMI.

4 września 2016r.

W czasie Mszy Świętej o godz. 12:30 ma miejsce uroczyste objęcie urzędu proboszcza Parafii Świętego Jacka przez ojca Tomasza Krzesika, OMI. Mszy Świętej i ceremonii instalacji proboszcza przewodniczy biskup pomocniczy archidiecezji ottawskiej Christian Riesbeck.

23 października 2016r.

Do kościoła świętego Jacka zostają uroczyście wprowadzone relikwie Świętego Jana Pawła II, które zostały podarowane parafii przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza z Krakowa. Relikwiarz wykonał pan Marek Różanski.

Listopad – grudzień 2016r.

Ma miejsce adaptacja dawnych pomieszczeń biura i jadalni na zakrystię, a kuchni na pralnię i jadalnię.

14 – 20 października 2017r.

Odbywają się pierwsze w historii parafii Misje święte przeprowadzone przez Oblatów z Polski, ojca Sebastiana Wiśniewskiego i ojca Sebastiana Łuszczkiego.

21 – 22 października 2017r.

Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Parafii Świętgo Jacka w Ottawie. W sobotę, 21 października, odbyła się Msza Święta ogodz. 16:30, której przewodniczył Abp Terrence Prendergast, a koncelebrowali Bp Christian Resbeck i Bp Anthony Krótki oraz kilkunastu kapłanów. Po Mszy Świętej odbył się okolicznościowy bankiet. W niedzielę, 22 października, Mszy Świętej dziękczynnej o godz. 11:00 przewodniczył Bp Anthony Krótki.

5 – 14 maja 2018r.

Odbywa się pielgrzymka parafian do Ziemii Świętej, zorganizowana z okazji Jubileuszu 60-lecia parafii.

9 września 2018r.

Ma miejsce celebracja 25-lecia Ślubów zakonnych ojca Tomasza Krzesika. Wraz z ojcem proboszczem jubileusz obhcodzą i koncelebrują Mszę Świętą o godz. 11:00 ojciec Jarosław Pachocki i ojciec Andrzej Jastrzębski.

13 października 2018r.

W sali parafialnej odbywa się Koncert Pieśni Polskiej dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

8 grudnia 2018r.

W czasie Mszy Świętej o  godz. 17:00 do kościoła świętego Jacka zostaje uroczyście wprowadzona i poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej. Figurę ufundowali parafianie z okazji 100-lecia objawień w Fatimie.

29 września 2019r.

Obchody jubileuszu 50 lat wizyty w naszej parafii Kardynała Karola Wojtyły. O godz. 11:30 została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Abp. Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa. Mszę Swiętą koncelebrował Bp Christian Riesbeck. Po uroczystej liturgii została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica, umieszczona na frontowej ścanie kościoła. Obchody jubileuszu zakończył okolicznościowy bankiet. 

10 – 17 listopada 2019r.

Parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe.

9 sierpnia 2020r.

Na Mszy Świętej o godz. 10:00 przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej żegnają ojca proboszcza Tomasza Krzesika, który od 1 września będzie pełnił obowiązki proboszcza Parafii Świętego Kazimierza w Vancouver.

Developed by MakeBox Media