Duszpasterska Rada Parafialna

  • Krzysztof Grabkowski - przewodniczący
  • Olya Chuba - wiceprzewodnicząca
  • Krzysztof Retel - sekretarz
  • Sławomir Bronowski
  • Ryszard Szarski
  • Jan Węgliński
  • Adrian Hanusiewicz
  • Jan Samborski