Duszpasterska Rada Parafialna

  • Krzysztof Grabkowski - przewodniczący
  • Ryszard Szarski - wiceprzewodniczący
  • Jolanta Leśniak - sekretarz
  • Sławomir Bronowski
  • Anna Kruczek
  • Jan Samborski
  • Adrian Hanusiewicz
Developed by MakeBox Media