Sakramenty święte

Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta
Komunia święta jest integralną częścią liturgii Mszy Świętej. W Kościele katolickim wierzymy, że Chrystus jest realnie obecny w sakramencie Eucharystii, dlatego staramy się robić wszystko by Komunię świętą przyjmować godnie i tak samo uczestniczyć w każdej Mszy świętej. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA Do przyjęcia Komunii świętej przygotowujemy dzieci w III klasie. Cykl katechetyczny trwa od końca...
Sakrament pojednania
Regularna spowiedź święta pomaga nam trwać w drodze do świętości. Niemożliwe jest wzrastanie w wierze bez regularnego porządkowania swojego sumienia. Kościół nie zezwala na przyjmowanie Komunii Świętej bez stanu łaski uświęcającej, który możemy osiągnąć poprzez  spowiedź. W naszym kościele udzielamy tego sakramentu przed każdą Mszą Świętą w niedziele i dni powszednie.  Specjalna okazja do przystąpienia...
Sakrament namaszczenia chorych
Przyjmujemy go w chorobie, przed udaniem się na operację, w podeszłym wieku, w ostatniej godzinie życia. Przeznaczony jest on wyłącznie dla żyjących. W razie potrzeby udzielenia tego sakramentu prosimy o kontakt z kapłanem.
Sakrament małżeństwa
Zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić do biura parafialnego nie później niż rok przed planowaną datą ślubu. Wymagane jest osobiste spotkanie narzeczonych z kapłanem w celu omówienia szczegółów planowanego ślubu. Aby umówić się na spotkanie z księdzem narzeczeni proszeni są o kontakt z biurem parafialnym.
Bierzmowanie
Sakrament Bierzmowania celebrowany jest w naszym kościele co dwa lata. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje całoroczny cykl katechez. Kolejny cykl katechez przed Bierzmowaniem rozpocznie się w październiku 2019. Kandydatów należy zgłaszać w biurze parafialnym.
Chrzest święty
Chrzest święty zgłaszamy do biura parafialnego na dwa miesiące przed planowaną datą. Nie udzielamy chrztu św. w Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Rodzice powinni być członkami parafii, a chrzestni – praktykującymi katolikami, którzy przyjęli wcześniej Sakrament bierzmowania oraz powinni mieć ukończone 16 lat. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do wzięcia udziału w przygotowaniu do...

 

Developed by MakeBox Media