Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania celebrowany jest w naszym kościele co dwa lata. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje całoroczny cykl katechez. Kolejny cykl katechez przed Bierzmowaniem rozpocznie się w październiku 2019. Kandydatów należy zgłaszać w biurze parafialnym.

Developed by MakeBox Media