Chrzest święty

Chrzest święty zgłaszamy do biura parafialnego na dwa miesiące przed planowaną datą.

Nie udzielamy chrztu św. w Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

Rodzice powinni być członkami parafii, a chrzestni – praktykującymi katolikami, którzy przyjęli wcześniej Sakrament bierzmowania oraz powinni mieć ukończone 16 lat. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do wzięcia udziału w przygotowaniu do chrztu św. Datę przygotowania do chrztu św. ustala się indywidualnie w biurze parafialnym.

Pamiętajmy o nadawaniu dzieciom imion  świętych. W ten sposób dziecko otrzyma w osobie świętego patrona na całą drogę życia.

Developed by MakeBox Media