Sakrament małżeństwa

Zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić do biura parafialnego nie później niż rok przed planowaną datą ślubu. Wymagane jest osobiste spotkanie narzeczonych z kapłanem w celu omówienia szczegółów planowanego ślubu. Aby umówić się na spotkanie z księdzem narzeczeni proszeni są o kontakt z biurem parafialnym.


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media