Sakrament namaszczenia chorych

Przyjmujemy go w chorobie, przed udaniem się na operację, w podeszłym wieku, w ostatniej godzinie życia. Przeznaczony jest on wyłącznie dla żyjących. W razie potrzeby udzielenia tego sakramentu prosimy o kontakt z kapłanem.


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media