Sakrament namaszczenia chorych

Przyjmujemy go w chorobie, przed udaniem się na operację, w podeszłym wieku, w ostatniej godzinie życia. Przeznaczony jest on wyłącznie dla żyjących. W razie potrzeby udzielenia tego sakramentu prosimy o kontakt z kapłanem.

Developed by MakeBox Media