Krucjata Eucharystyczna (Eucharystyczny Ruch Młodych)

Kontakt: Magda Bronowska, 613 230 0804

W naszej parafii w sposób szczególny do uczestnictwa w Eucharystycznym Ruchu Młodych zapraszamy wszystkie dziewczęta po Pierwszej Komunii Świętej.

 

Początki działalności Krucjaty Eucharystycznej związane są z Francją. Dzieci z zakładu w Bordeaux, chcąc pomóc walczącym w I wojnie światowej ojcom i braciom, utworzyły koło, którego celem było wspieranie żołnierzy modlitwą, ofiarami duchowymi i niewielkimi datkami. Były to na przykład cukierki, tabliczki czekolady, pieniądze, a w szczególności kartki z modlitwami, które dzieci wrzucały codziennie do skrzynki umieszczonej u stóp figury Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaczęły powstawać grupy dzieci, które swoje trudy i cierpienia ofiarowywały w intencji zwycięstwa i odrodzenia chrześcijaństwa we Francji. Jednak formalne powstanie Krucjaty związane było z odbywającym się w Lourdes Kongresem Eucharystycznym. Pod koniec lipca 1914 roku postanowiono ruch ten ująć w ramy organizacyjno-prawne.

Oficjalnie Krucjata Eucharystyczna została założona 13 listopada 1914 roku przez jezuitę ojca Bessiersa, po ogłoszeniu orędzia papieża Benedykta XV, wzywającego dzieci do modlitwy o pokój. Ojciec Święty zatwierdził Krucjatę 6 sierpnia 1922.

Do Polski ideę powołania Krucjaty przyniosła Św. Urszula Ledóchowska, która z tą organizacją zetknęła się we Francji. Pierwszą placówkę założyła 1 stycznia 1925 w Pniewach, w kolegium dla chłopców. Wkrótce, dzięki staraniom Sióstr Urszulanek, na terenie całej Polski zaczęły powstawać Koła Eucharystyczne.

Zmiana nazwy

Od 1960 roku Krucjata zaczęła działać jako nowa organizacja, która za radą papieża Jana XXIII zmieniła nazwę na Eucharystyczny Ruch Młodych. Nastąpiło odrodzenie się działalności organizacji. W związku z przygotowaniami do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce Siostry Urszulanki w roku szkolnym 1985/1986 wznowiły pracę w grupach eucharystycznych, używając już zmienionej nazwy – Eucharystyczny Ruch Młodych.

Za: Encyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku

Developed by MakeBox Media