Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Kontakt: Włodzimierz Ziemba, 613 820 7390

 

Służba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w parafii Św. Jacka

 • Szafarze przychodzą co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii.
 • Zgłaszają się do zakrystii, gdzie po umyciu rąk  przygotowują sprzęty liturgiczne, cyboria z chlebem, ampułki z winem i wodą oraz puryfikaterz (do każdej Mszy świętej powinien być przygotowany nowy puryfikaterz, a brudny/użyty powinien być położony w specjalnym pojemniku w szafce w prezbiterium).
 • Szafarze zajmują miejsca z rodziną, najlepiej razem z lektorami (w pierwszym rzędzie ławek).
 • Podczas przekazania znaku pokoju, szafarz wchodzi do prezbiterium zajmując miejsce z boku ołtarza, gdzie po kapłanie i koncelebransach, przyjmują Komunię św. pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.
 • Szafarze otrzymują cyboria z Komunią św. bezpośrednio od kapłana (nie biorą ich sami).
 • Szafarz podnosi hostię delikatnie nad cyborium i patrząc w oczy osobie przyjmującej mówi: „Ciało Chrystusa”, na co osoba przyjmująca powinna odpowiedzieć „Amen”, wówczas dopiero kładzie hostię na ręce lub język osoby przyjmującej Komunię św.
 • Niepewność w odpowiedzi „Amen” lub nieodpowiednie przygotowanie dłoni na przyjęcie Komunii św. powinno wzbudzić w szafarzu troskę o to, czy osoba jest katolikiem i to katolikiem przygotowanym do przyjęcia Komunii św.
 • Nigdy nie podajemy Komunii św. dzieciom, które nie przystąpiły do Pierwszej Komunii Św., osobom nietrzeźwym lub osobom ewidentnie wskazującym, że nie są katolikami lub nie wiedzącymi, co się dzieje,  np. odpowiadającymi „Dziękuję” zamiast „Amen”.
 • Obowiązkiem szafarza jest dopilnować, aby osoba przyjęła Komunię św. przy szafarzu.
 • Obowiązkiem szafarza jest dopilnować, aby osoba przyjmująca Komunię św. nie niosła hostii do ławki etc. W takim wypadku szafarz ma obowiązek pójść za taką osobą i upewnić się, że ta spożyła Komunię św. lub w ostateczności hostię odebrać osobie nieświadomej obecności Chrystusa w Konsekrowanym Chlebie.
 • Jeśli zdarzy się, że hostia przez przypadek upadnie na podłogę, szafarz kładzie ją na ołtarzu na korporale, zaś o resztę zadba kapłan.
 • Jeśli szafarz skończył udzielanie Komunii św.  w swoim miejscu, pomaga szafarzom ciągle jeszcze udzielającym.
 • Po skończeniu udzielania Komunii św. szafarz odnosi cyborium na ołtarz.
 • Tylko kapłani umieszczają Komunię św. dla chorych w pojemniczkach zwanych „pyx”. Szafarzom nie wolno tego czynić.
 • Szafarzy prosi się o odsyłanie do kapłana osób proszących o Komunię św. dla chorych. Kapłan zadba o to, aby Komunia św. była zanoszona do chorych z odpowiednim szacunkiem.
Developed by MakeBox Media