Totus Tuus

Kontakt: Maria Wrześniewska, 343 488 2021

Wspólnota św. Jana Pawła II istnieje już w naszej parafii od 17-go października 2013 roku – wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne.
Św. Jana Pawła II uznajemy za duchowego założyciela wspólnoty i jej patrona.

„Nie ustawajcie w modlitwie.”

Rozwijając w sobie styl życia, który On wyraził w słowach „Totus Tuus” – „Cały Twój”, chcemy naśladować go w tej postawie. Z Maryją pragniemy przeżywać wydarzenia roku liturgicznego modlić się do Niej jako do Matki, rozważać Jej życie w różańcu św, przeżywać Jej święta. Chcemy poznawać coraz lepiej Jej miejsce w Bożym planie zbawienia. W szczególny sposób oddajemy cześć Maryi jako Królowej Apostołów. Dążymy do coraz lepszego poznania Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest świętem patronalnym wspólnoty. Szczególne miejsce w naszej modlitwie zajmuje adoracja Najświętszego Sakramentu na którą staramy się poświęcać przynajmniej jedną godzinę tygodniowo. Pragniemy rozbudzić pragnienie Adoracji Najświętszego Sakramentu w całej naszej wspólnocie parafialnej. Czujemy się wezwani do coraz lepszego poznawania nauczania św. Jana Pawła II i przekazywania Jego myśli innym ludziom.

W 2016 nasza parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II i od tego czasu raz w miesiącu z radością uczestniczymy w Nabożeństwe do św. Jana Pawła II, które bardzo pięknie odprawia nasz proboszcz, o. Tomasz Krzesik OMI.

Developed by MakeBox Media