Piąta Niedziela Wielkiego Postu (29 marca 2020)

TV Parafii

 

Czytania na Niedzielę poniżej

Drodzy Parafianie,

Nadeszły niespodziewanie dni, kiedy nie możemy się zgromadzić na wspólnym sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. Pozostańmy jednak w łączności duchowej, między sobą pielgrzymując w duchu do naszej parafialnej świątyni i ofiarując modlitwy za całą wspólnotę Świętego Jacka. Udało się uruchomić możliwość transmisji Mszy Świętych z naszego kościoła. Ufam, że będzie to pomocne dla nas wszystkich, aby wspierać się w tym trudnym czasie. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową i dzielenia się na bieżąco informacjami z tymi, którzy nie posługują się komputerem. Poniżej przekazuję słowa Rady Finansowej i Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Błogosławię Was wszystkich na te trudne dni, pozostaję w modlitewnej jedności i serdecznie pozdrawiam. o. Tomasz, proboszcz

 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Arcybiskup Terrence Prendergast, w związku z trwającą pandemią, dostosowując się do zaleceń władz prowincjalnych i federalnych, postanowił, że od 18 marca do 5 kwietnia włącznie, na terenie całej naszej archidiecezji NIE BĘDĄ SPRAWOWANE PUBLICZNIE Msze Święte i inne nabożeństwa. Nie będą też w tym czasie organizowane żadne regularne spotkania i wydarzenia związane z życiem poszczególnych parafii.

Chociaż nie będziemy się gromadzić na wspólnej Eucharystii i modlitwie, Kościół pod wezwaniem Św. Jacka Odrowąża w Ottawie pod duchowym przewodnictwem Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, nadal pozostaje centralnym punktem modlitwy i duchowości dla Polonii ottawskiej i wszystkich naszych parafian.

Kapłani odprawiają Msze Święte, prosząc Boga o wszelkie łaski dla naszych parafian i ich rodzin, oraz modląc się za osoby cierpiące na tę chorobę, za ich bliskich oraz za personel medyczny oraz inne służby szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią.

Parafianie będą mogli jednoczyć się z kościołem parafialnym dzięki możliwościom technicznym. Ojciec Proboszcz, wspólnie z Radą Duszpasterską, przygotowuje możliwość transmisji Mszy Świętych przez pośrednictwo strony internetowej naszej Parafii, gdzie codziennie oraz w niedziele, będzie można duchowo uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w naszym kościele. Mamy nadzieję, że uda nam się przygotować wszystko do transmisji Mszy Świętej już w najbliższą niedzielę.

W tym momencie, zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian: zapewnijmy, aby w tym trudnym czasie nikt z naszej wspólnoty nie czuł się opuszczony. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, pod względem praktycznym (zakupy, odebranie lekarstw, podwiezienie do lekarza, itp.), by pomóc tym, którzy są sami, starsi czy chorzy. Osoby samotne, które potrzebują pomocy zachęcamy do kontaktu z biurem parafialnym.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Parafian z prośbą o kontynuowanie wsparcia materialnego naszej Parafii.  Czasowe zawieszenie publicznego sprawowania Mszy Świętych wiąże się z niemożnością składania niedzielnej ofiary na tacę.

Potrzebna jest mobilizacja parafian, żeby parafia mogła przetrwać ten trudny czas, w którym nie mamy możliwości przyjścia na Mszę Świętą, czy zorganizowania różnych akcji dochodowych, które pomagają nam w uiszczaniu regularnych opłat związanych z funkcjonowaniem parafii.

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich parafian, również o troskę i zrozumienie materialnych potrzeb naszej parafii. Datki można przekazywać bezpośrednio do biura, pocztą, przez parafialną witrynę internetową. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z tych opcji, a chciałby finansowo wesprzeć naszą parafię, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Na koniec pragniemy poinformować wszystkich parafian, że wszelkie nowe informacje będą rozpowszechniane przez parafialną stronę internetową, a także dzięki życzliwości Fundacji Dziedzictwa Polskiego i Komunikatów Ottawskich.

Zjednoczmy się wspólnie z naszymi duszpasterzami w żarliwej modlitwie o ustanie pandemii. Módlmy za nasze rodziny, bliskich, za służbę zdrowia i inne służby zaangażowane w walkę z korona wirusem. Módlmy się za siebie nawzajem.

 

W imieniu Rady Duszpasterskiej: Krzysztof Grabkowski

W Imieniu Rady Finansowej: Dorota Lipień

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020

I CZYTANIE

 Czytanie z Księgi proroka Ezechiela (37,12-14).

Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – mówi Pan Bóg.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 130,1b-8)

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *

na głos mojego błagania.

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *

aby Ci służono z bojaźnią.

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Pokładam nadzieję w Panu, †

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *

niech Izrael wygląda Pana.

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

U Pana jest bowiem łaska, *

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *

ze wszystkich jego grzechów.

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

II CZYTANIE

Cztytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,8-11).

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Jana (11,1-45).

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?”. Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”. To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić”. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Odpowie- działa Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto jak go miłował!”. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: „Usuńcie kamień!”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media