Animacja misyjna

W niedzielę, 21 lipca, będziemy gościć w naszej parafii o. Stanisława Olera, OMI, misjonarza z
Madagaskaru, który poprowadzi dla nas animację misyjną.

 

Ojciec Stanisław Oler OMI pochodzi z Chojnic na Pomorzu Gdańskim. O. Oler ukończył Niższe Seminarium Duchowne (NSD) w Markowicach, po czym wstąpił do nowicjatu oblackiego w Św. Krzyżu. 8 września 1976 r. O. Oler złożył pierwsze śluby zakonne i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. 20 czerwca 1981 r. o. Stanisław przyjął święcenia kapłańskie. Swoją pierwszą obediencję o. Oler otrzymał do parafii we Wrocławiu, na Popowicach, zaś po roku drugą obediencję – na Madagaskarze.

O. Stanisław Oler OMI wraz ze współbratem, o. Jerzym Wiznerem OMI, przez kilka miesięcy uczyli się języka francuskiego we Francji, by następnie, w sierpniu 1984 r., dotrzeć na Madagaskar. Tam ponownie, przez kilka miesięcy ojcowie uczyli się języka malagaskiego, po czym o. Oler został powołany na misję w Ambinanindrano, w diecezji Tamatave.  Po 6 latach o. Stanisław otrzymał nową obediencję na dwóch misjach: Marocyryly i Masomeloka. Na misji w Masomeloka o. Oler OMI pracował samotnie przez 11 lat i dopiero w 2001 r. dołączył do niego współbrat.

W 2002 r. o. Stanisław otrzymał nową obediencje do Volobe, 60 km na zachód od Tamatave. 

Obecnie jest tam 60 wspólnot chrześcijańskich, około 4800 katolików. Jest to rozległa misja, gdzie do najdalszej wspólnoty od misji centralnej w Volobe jest 90 km. Nie ma dróg samochodowych, tylko ścieżki i prawdziwy busz. 

W 2005 r. Jedna z malagaskich rodzin chrześcijańskich podarowała piękny teren pod budowę struktur misji, tj. kościoła, domków dla katechetów, sali zebrań itp. Jako że było to w czasie odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do Boga, teren nazwano “Ziemia Jana Pawła II”. Cztery lata później ta sama rodzina darowała nowy teren, który przeznaczono na szkołę katolicką i dom sióstr. Obszar ten nazwano “Ziemia Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej”. Ideą spinającą było TOTUS TUUS. Ludzie prości, modlący się, mają wielkie wyczucie wiary.

W październiku ubiegłego roku rozpoczęto budowę domu dla misjonarzy w Volobe. Nadzieja w Bogu i ludziach dobrej woli, ich szczodrości, że ten projekt misji będzie mógł być ukończony. 

O. Stanisław Oler OMI, będąc wdzięcznym Panu Bogu za 35 lat posługi wśród plemienia Betsimisaraka na Madagaskarze, odwiedzi nasza parafię i opowie o swej pracy na misji na wyspie.


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media