Obecność wiernych w kościele

w czasie obowiązujących restrykcji jest ograniczona do 15% całkowitej liczby wiernych w kościele.

Developed by MakeBox Media