Obowiązkowe maski i dystans 2 metrów

Każdy przebywający w kościele ma obowiązek noszenia maski, która dokładnie zakrywa nos, usta i brodę oraz zachowywania 2 metrów dystansu.

Developed by MakeBox Media