Odpusty zupełne za zmarłych

w tym roku  można uzyskiwać w oktawie Wszystkich Świętych. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych, przypada na dni pomiędzy 1 a 8 listopada. 

* * *

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odmówić: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

 

Developed by MakeBox Media