Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Kanadzie Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną Bożym Ciałem obchodzimy w niedzielę, dwa tygodnie po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym roku Boże Ciało przypada na niedzielę 2 czerwca. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w procesjii z Najświetszym Sakramentem po mszy świetej o godz. 12:30. Wspólnie oddajmy cześć Chrystusowi ukrytemu w Eucharystii. Wielbimy Go i dziękujemy Mu za to, że pozostał pośród nas, że jest dla nas ukryty pod postaciami chleba i wina, że możemy Go spożywać i posilać się Nim w drodze do niebieskiej ojczyzny. Jak manna na pustyni była cudownym pokarmem dla Żydów zdążających do ziemi obiecanej, tak Eucharystia jest cudownym i niezawodnym pokarmem dla nas, pielgrzymujących do Nowej Ziemi Obiecanej. Nie sposób jest podołać trudom pielgrzyma, nie posilając się chlebem, który daje nam Pan. Nie sposób jest podołać wymaganiom Chrystusa zawartym na kartach Ewangelii, nie karmiąc się Jego Ciałem. Prośmy o łaskę zrozumienia tej prawdy.

Developed by MakeBox Media