Zawierzenie się Jezusowi przez Maryję

W środę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP podczas Mszy św. o godz. 19:00 nastąpi zawierzenia się Jezusowi przez Maryję wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przygotowanie do zawierzenia trwa 33 dni. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, 21 lutego, a następne spotkania będą miały miejsce w kolejne piątki.


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media