Zmieniony sposób transmisji

Od początku lipca został zmieniony sposób transmisji Mszy świętych z kościoła świętego Jacka. By połączyć się, należy użyć przycisku „TV Parafii” na internetowej stronie www.swjacek.ca

Developed by MakeBox Media