Lektorzy

Kontakt: Język polski – Urszula Gozdowska, 613 729 8129
Język angielski   –  J. Ozimkowski,  613 733 0188

List apostolski  „Ministeria Quaedam” papieża Pawła VI tak określa zadania lektora i warunki dopuszczenia go do tej posługi:

Lektora ustanawia się dla spełniania funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii) w czasie mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem, i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też – jeśli zachodzi potrzeba – odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem – na mocy czasowego zlecenia – czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo święte. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać wszelkich starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej, i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana.”

 

Procedury służby lektorów w parafii Św. Jacka w Ottawie:

  • Lektorzy przychodzą co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii.
  • Zgłaszają się do zakrystii i upewniają się że odpowiednie czytania są przygotowane i zaznaczone, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, przygotowują również  komentarz na rozpoczęcie liturgii i modlitwę wiernych. W RAZIE NIEJASNOŚCI konsultują się z kapłanem,  który przewodniczy Mszy świętej.
  • Przed rozpoczęciem liturgii, jeden z lektorów wychodzi do ambony i czyta komentarz wprowadzający  do liturgii, po czym zajmuje miejsce w pierwszej ławce (z klęcznikiem). Jeśli jest jeden lektor zabiera lekcjonarz i kładzie na ambonie.
  • Jeśli jest dwóch lektorów, drugi lektor wchodzi z procesją z lekcjonarzem na wysokości głowy lub klatki piersiowej i po położeniu lekcjonarza zajmuje miejsce w pierwszej ławce (z klęcznikiem).
  • Po pierwszej modlitwie, lektorzy wchodzą do prezbiterium (kłaniają się w kierunku ołtarza). Po wejściu do prezbiterium jeden z lektorów idzie bezpośrednio do ambony i rozpoczyna czytanie. Po zakończeniu obu czytań, lektorzy powracają do ławki.
  • Po homilii, gdy celebrans wprowadza wiernych do modlitwy powszechnej, lektor kieruje się do ambony i czyta wezwania modlitwy powszechnej. Po zakończeniu powraca do miejsca w pierwszej ławce.

          Serdeczne Bóg zapłać za posługę!

 

Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

Developed by MakeBox Media