Rycerstwo Niepokalanej

Kontakt: Zofia Szarska, 613 435 5840

Rycerstwo Niepokalanej-MI (po łacinie Militia Immaculatae) jest ruchem maryjno-apostolskim.
Założył je św. Maksymilian Kolbe w Rzymie 16 października 1917 r.

Przy parafii Świętego Jacka Odrowąża w Ottawie, wspólnota Rycerstwa Niepokalanej istnieje od grudnia 2002 r. Obecnie jest 45 Rycerzy wpisanych do Księgi Wieczystej w Niepokalanowie. Duchowym opiekunem wspólnoty jest proboszcz, o. Tomasz Krzesik OMI.

CELEM Rycerzy Niepokalanej jest:
– troska o nawrócenie grzeszników
– zjednoczenie chrześcijaństwa
– uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

WARUNKIEM przystąpienia do MI jest:
– całkowite oddanie się Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach

– noszenie Cudownego Medalika
– wpisanie się do Wieczystej Księgi Rycerstwa w Niepokalanowie

ŚRODKIEM do osiągnięcia jest:
– codzienna modlitwa do NMP:

„ O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

– oddanie sprawie Niepokalanej swojego stanu oraz wszelkich warunków i okoliczności życia, które mogą Jej służyć
– rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej

„Zdobyć cały świat….”– czy to możliwe? Świat to także Ty i Twoja rodzina, znajomi. Zmieniamy świat zaczynając od siebie, naszego najbliższego otoczenia. Przez modlitwę, formację, wspólnie spędzany czas, umacniamy naszą wiarę. W naszym codziennym życiu chcemy żyć Słowem Bożym na wzór Niepokalanej.

Developed by MakeBox Media